Fitxa tècnica

Per poder actuar necessitem un espai d’uns set metres per tres per poder-nos col·locar, l’equip de so, l’equip de llum i tots nosaltres (4 persones).

Disposem d’equip propi tant de so, com de llum.

També necessitem una toma de corrent el més pròxima a l’escenari per poder connectar tots els nostres aparells.

També demanariem, si es possible, poder arribar fins a peu d’escenari per poder fer la descarga del material de l’actuació.